Klubbhåndbok

Litt fakta om boksing:

Amatørboksing skifter navn til AIBA Olympic Boxing – dvs. ordet «amatør» skal ikke lenger brukes. Det internasjonale bokseforbundet AIBA har nå 3 kategorier innenfor boksing: AIBA Olympic Boxing – AOB (tidligere amatør), World Series Boxing – WSB (semi-proff serie), og AIBA Pro Boxing – APB (Proff).

Norges Bokseforbund er underlagt AIBA (det internasjonale bokseforbundet), og følger til enhver tid AIBAs gjeldende regler. Det er dog laget noen særregler for boksing i Norge.

I Norge konkurreres det i 2 kategorier: Ordinærboksing og Diplomboksing.

For å kunne bokse kamper må man ha startbok med godkjent legeundersøkelse. Denne startboken utstedes av Norges Bokseforbund og skal stemples av forbundet etter legeundersøkelse er utført. For ordinærboksere skal dette utføres hvert år før sesongstart. For diplomboksere gjøres dette kun 1 gang.

En boksekamp ledes av 1 ringdommer som skal ivareta boksernes sikkerhet, og at regler etterfølges. 3 eller 5 poengdommere sitter ringside og dømmer poeng.  I ordinærboksing dømmer man poeng på korrekte treff.  I diplomboksing dømmer man teknikk etter kategoriene balanse/bevegelse, parader/unnvikelser og støt. MERK: I diplomboksing er det ikke tillatt å bokse hardt (harde slag).

 

Alder:

Ordinær:         F.o.m. året man fyller 15 år og ut året man fyller 40 år.

Ungdom:       15 – 16 år, junior: 17 – 19 år, senior: 20 – 34 år.

Diplom:           F.o.m. året man fyller 8 år og ut året man fyller 14 år.

Micro:              8 -10 år,  B: 11 – 12 år, A: 13 – 14 år

Vektklasser:

Ungdom menn og kvinner: 44-46, 48, 50, 52, 54, 57, 60, 63, 66, 70, 75, 80 og 80+ kg.

Junior og senior kvinner: 45-48, 51, 54, 57, 60, 64, 69, 75, 81 og 81+ kg (OL-klasser for senior kvinner: 48-51, 60 og 75 kg)

Junior og senior menn: 46-49, 52, 56, 60, 64, 69, 75, 81, 91 og 91+ kg (Dette er de int. vektklassene og OL-klasser).  I Norge gjelder: 46-49, 52, 56, 60, 64, 67, 71, 75, 81, 91 og 91+ kg)

 

Ungdom menn og kvinner bokser 3 runder à 2min.

Junior og senior kvinner bokser 4 runder à 2min.

Junior og senior menn bokser 3 runder à  3min.

 

 

Litt historie om boksing:

Det første beviset på pugilisme (Pugilist; fra latin pugnus for neve og pugil en bokser) ble funnet i Egypt, og er datert tilbake til år 3000 f.Kr. Boksing ble først akseptert som en Olympisk sport år 688 f.Kr. i de 23. Olympiske leker i Olympia. Boksing sto på programmet for første gang i de Olympiske leker i moderne tid i 1904, som ble avholdt i St-Louis, USA. Det ble bokset i syv vektklasser.

I 1906 ble medisinsk undersøkelse før boksekonkurranser introdusert.

I august 1920 var den offisielle grunnleggelsen av det første internasjonale forbundet for amatørboksing. Dette fikk navnet FIBA (International Amateur Boxing Federation). Deltagende land var: Belgia, Canada, Danmark, Frankrike, Storbritannia, Nederland, Norge, Sør-Afrika, Sveits, Sverige og USA.

I 1926 ble det bestemt at det kun skulle være 1 deltager pr land pr vektklasse. Det ble også bestemt at man skulle bokse 3 runder à 3 min. pr kamp, i stede for 2 runder à 3 min og 1 runde à 4 min. som det var før.

I 1931 ble det bestemt at det skulle være 1 kampleder inni ringen, i stede for at kampleder satt utenfor på en høy stol, og at det skulle være nøytrale dommere ringside. Boksere får bruke susp og tannbeskytter for første gang under OL i Los Angeles.

I 1946 Fikk boksingens ledende organ mulighet til å gjenvinne noe av tapet av troverdighet, forårsaket av oppførselen av noen ledende tjenestemenn under 2.verdenskrig. FIBA ble oppløst og det engelske forbundet, i samarbeid med det franske, besluttet å opprette AIBA (the Association Internationale de Boxe Amateur).

I 1950 ble det bestemt at en kamp skulle stoppes når en bokser har blitt slått i gulvet for 3. gang i samme runde, inkludert en beskyttende karantene.

I 1994 ble det bestemt av man kun skulle bruke 10oz (ca.283,5gr) hansker for å ivareta boksernes sikkerhet. Den øvre aldersgrensen ble hevet fra 32 til 34 år. Kvinneboksing ble anerkjent.

2012 Kvinneboksing sto på OL-programmet for første gang. De olympiske vektklassene er foreløpig 51, 60 og 75 kg.