Klubbhåndbok

Dokumenter

INNKALLELSE TIL ÅRSMØTE FOR FAGEN-1926 BOKSEKLUBB 

09.04.2021  KL 18.00 

DIGITALT MØTE PÅ TEAMS

 

Møterett på årsmøtet har alle som er medlem i Fagen-1926 Bokseklubb, og som har betalt medlemskontingent.

 

Stemmerett og valgbarhet har medlemmer som har vært medlem i Fagen-1926 Bokseklubb i minst en måned og har betalt medlemsavgift til Fagen-1926 Bokseklubb og treningsavgiften til klubben for vårsemesteret 2021.

 

Sakliste:

 1. Godkjenne de stemmeberettigede.
 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden.
 3. Velge to representanter til å underskrive protokollen.
 4. Behandle klubben sin årsmelding for 2020.
 5. Behandle klubben sitt regnskap for 2020 i revidert stand.
 6. Behandle innkomne forslag og saker. Saker sendes: erdem@hotmail.no.
 7. Fastsette medlemskontingent.
 8. Vedta klubben sitt budsjett for 2021.
 9. Foreta følgende valg:
 10. a) Styrets leder.
 11. b) Styrets medlemmer med deres funksjoner.
 12. Drakter med logo
 13. Lokalfordeling (Treningstider o.l.)
 14. Annet?